ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

Крайната цена за изграждането на даден обект или дървена конструкция се определя от много и различни фактори като например: мащаб на обекта, сложност на конструкцията, видове и клас строителни материали, постановка на терена, местонахождение на обекта, достъпност до обекта, допълнителни изисквания и предпочитания на клиента и др. Именно поради тази съвкупност от множество фактори за нас е невъзможно да Ви дадем цена без да сме огледали терена, без да сме взели точни размери и да сме уточнили с Вас абсолютно всички детайли и подробности. Само след като бъде проведен предварителен оглед и консултация с наше техническо лице на място, ние ще можем да Ви представим точна и конкретна оферта с коректна цена! Консултацията е безплатна за рамките на гр.София, ще отнеме само около 10 минути и ще бъде насрочена в удобен за клиента час и ден, с възможност включително и за през уикенда. След така проведеният оглед и в срок до пет работни дни, ние ще Ви предоставим подробна официална оферта с описани в нея етапи и видове строително-монтажни дейности, параметри, строителни материали, срок за изпълнение и конкретна цена. В случай, че клиента приеме дадената оферта, следва да бъде подписан  двустранен договор за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и да бъде заплатена сума в аванс, с която ще бъдат набавени всички необходими за започване на работният процес строителни материали. В повечето случаи авансовото плащане представлява 70 % от цялата сума.


ЗАБЕЛЕЖКА:   * При провеждане на огледи на обекти, които се намират извън рамките на гр.София, клиентът заплаща само пътните разходи на посетилото го техническо лице.

                          ** Считаме за непрофесионално предварителното коментиране на цени по телефона, било то и ориентировъчни.